Is Over-Hoop er alleen voor verkeersslachtoffers met NAH ?

Neen, toch niet. Over-Hoop is een lotgenotenwerking voor alle families met jonge verkeersslachtoffers. Uiteraard kunnen ook verkeersslachtoffers zonder NAH er terecht. Ook zij hebben soms nog lange tijd na het ongeval af te rekenen met de gevolgen van hun zware verwondingen. Daardoor loopt de re-integratie op school niet altijd even vlot bv. Of soms moeten ook zij op zoek naar nieuwe vrijetijdsbestedingen. Maar zoals alle andere verkeersslachtoffers worstelen zij niet alleen met de verwondingen. Voor de ouders en voor het slachtoffer dienen zich nog veel andere zorgen aan. Bv. de hele verzekeringskwestie, de juridische afhandeling, al of niet contact met de veroorzaker,… We stellen vast dat alle families met een verkeersslachtoffer baat hebben bij het delen met lotgenoten.

© 2018 Over-Hoop • design by Lotsofdots
Over-Hoop publiceert foto's van de activiteiten op haar website. Indien u niet wenst dat een foto van u online staat kan u dit mailen aan info@over-hoop.be